We are small teams doing BIG things!

Shushan Ghahriyan

CSO Depo Expert

Biography

Շուշան Ղահրիյանը սոցիոլոգ, հետազոտող է։ Սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան է ստացել Երևանի պետական համալսարանից (ԵՊՀ) 2016 թվականին։ Սոցիալական հետազոտությունների ոլորտում ունի ավելի քան ութ տարվա փորձ։

 

Ներկայում Շուշանն աշխատում է Պրիզմա հետազոտական կազմակերպությունում՝ որպես սոցիոլոգ, ծրագրերի համակարգող։ Նախկինում տարբեր հետազոտությունների և ծրագրերի շրջանակում համագործակցել է տեղական մի շարք հետազոտական կազմակերպությունների, ինչպես նաև տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Բացի այդ, հետազոտական դրամաշնորհներ է ստացել Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն Հայաստանի (ՀՌԿԿ Հայաստան), Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի Հայագիտության ինստիտուտի, Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի, Հայաստանում կանանց հիմնադրամի կողմից։

 

2019 թվականին Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից PEACE ծրագրի շրջանակում ստացել է դրամաշնորհ, որի շնորհիվ Արցախում երիտասարդների համար իրականացվել է գիտելիքի և հմտությունների փոխանցման ծրագիր։ Մի շարք գիտական հոդվածների և զեկույցների հեղինակ է։

Capacity Building and Organizational Development Experience

Հետազոտությունների նախագծում և իրականացում

 

Որակական հետազոտություններ

 

Քանակական հետազոտություններ

 

Գնահատող հետազոտություններ

 

Քանակական և որակական տվյալների վերլուծություն

Previous Clients

Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն ՀԿ

 

Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն ՀԿ

 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ

 

ՀՌԿԿ Հայաստան

 

Մեդիա մոդել հետազոտական և վերլուծական կենտրոն

 

ԵՊՀ միգրացիոն ուսումնասիրությունների կենտրոն

Contact The Expert