Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 13 դեկտեմբերի, 2017

«Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ«Գործընկերություն և Ուսուցում» (ԳՈՒՄ) ՀԿ-ի առաքելությունն է՝ կրթություն և համագործակցություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման:

ԳՈՒՄ ՀԿ-ն աջակցում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության առաջընթացին` նպաստելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների(ՔՀԿ), կրթական կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների/ՏԻՄ/ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման գործընթացներին:

 
Մատուցվող ծառայությունները

Դրամաշնորհների կառավարում

Դասընթացներ

Խորհրդատվություններ

Շահերի պաշտպանություն

 

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Համայնքային զարգացում, Քաղաքացիական կրթություն և հետազոտություն