Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 27 դեկտեմբերի, 2022

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ ՀԿ«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ»-ը հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ղեկավարվող իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն է։ Կազմակերպության նպատակն է խթանել, պաշտպանել և մշտադիտարկել Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ