Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 28 հուլիսի, 2021

Բոլորը հանուն հավասար իրավունքների հիմնադրամԲՀՀԻ հիմնադրամը Գյումրի քաղաքում գործող կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2018 թվականի սեպտեմբերին։ Կազմակերպությan նպատակներն են՝ • Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և ազատությունների հանրայնացմանը և լիարժեք իրացմանը։ • Նպաստել ժողովրդավարության կայացմանը որպես անվտանգության ու խաղաղության հենասյուն։ • Խթանել ժողովուրդների հավասարության սկզբունքի գերակայությանը՝ առանց խտրականության հարաբերությունների և իրավահարաբերությունների կարգավորմանը։ • Աջակցել մարդկանց լիիրավ և լիարժեք մասնակցությանը կառավարման, ինքնակառավարման, կազմակերպման և ինքնակազմակերպման գործընթացներին տեղական, պետական և միջազգային հարթակներում։ • Նպաստել կայուն, կենսակայուն և վերարտադրվող զարգացմանը աշխարհում՝ կրթված, իրավագիտակից, քննադատական հասարակության խթանմամբ։

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Մարդու իրավունքների պաշտպանություն