We are small teams doing BIG things!

Last updated 29 October, 2018

"Alvan tsaghik social-educational centre" NGO- Տարածքի տրամադրում այլ կազմակերպությունների՝ դասընթացներ և հանդիպումներ անցկացնելու նպատակով:

- Կրթական ծրագրեր և ուսուցողական դասընթացներ, խմբակներ՝ պար, նկարչություն, կարատե, համակարգչային, օտար լեզուներ ....

- Վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում 

- Հոլանդիայից ժամանած գործընկերների կողմից՝ Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների ուսուցիչների, երիտասարդների և երեխաների համար:

Contacts


Sector

Children